top of page
Anchor 1

MALER

Likviditetsprognose

MAL FOR LIKVIDITET

Hvordan ser fremtiden til selskapet ut? Denne malen gir deg en oversikt over hvor lenge selskapets likvide midler varer.

Lønnskostnader

MAL FOR UTREGNING AV LØNNSKOSTNADER

 

Hvor mye koster en ansatt selskapet? Denne malen lar deg omregne timelønn til måneds- og årslønn og årslønn til måneds- og timelønn.

Relevante webinarer: Webinar 2

Screenshot 2019-02-08 at 09.31.21.png

MAL FOR REISEREGNING

 

En enkel mal for oppstilling av utgifter ved reise.

Relevante webinarer: Webinar 2 og Webinar 6 

Bidragsmetoden

MAL FOR KALKYLER

 

Hva skal produktet ditt koste? Bruk denne malen til å finne ut hvor mye du skal ta for produktet. 

Lønn eller utbytte

MAL FOR LØNN OG UTBYTTE (2019)

 

Skal du ta ut lønn eller utbytte fra selskapet ditt? Med dette regnearket kan du se hvilket alternativ som er mest lønnsomt.

Relevante webinarer: Webinar 2

Lønn eller utbytte

MAL FOR INNTEKTSTILLEGG AV FIRMABIL (2019)

Lurer du på hvor mye en firmabil vil koste deg i ekstra skatt? I dette regnearket kan du enkelt se hva inntektstillegget blir, både for for vanlige biler og elbiler.

Relevante webinarer: Webinar 6

Lønn eller utbytte

VEILEDNING FOR REGISTRERING I MERVERDIAVGIFTSREGISTERET

 

En enkel gjennomgang av hvordan registrering i Merverdiavgiftsregisteret gjøres i Altinn.

Relevante webinarer: Webinar 5

bottom of page