top of page
  • Forfatterens bildeStartup CFO

Viktige frister for aksjeselskap

Oppdatert: 30. nov. 2017

Har du kontroll på når a-meldingen skal sendes inn eller når merverdiavgift skal betales? Det kan koste deg dyrt om du ikke har det.


Merverdiavgift (mva/moms)

Alle merverdiavgiftspliktige selskap skal levere og betale merverdiavgift seks ganger per år, den 10. hver partallsmåned. Unntaket er i august hvor det er gitt utsatt frist til den 31. pga. sommerferien. For selskap med årstermin er fristen den 10. mars året etter. De fleste regnskapsprogram kan sende inn mva-melding direkte til Altinn. Det er ikke krav om at mva skal stå på en egen bankkonto.

Selskapsskatt (forhåndsskatt)

Skatten på fjorårets overskudd betales i to omganger. Fristene er 15. februar og 15. april.

Lønn

Lønn skal rapporteres i a-meldingen senest den 5. i hver måned etter lønnsutbetaling. Det er utbetalingstidspunktet som bestemmer når lønnen skal rapporteres inn. Om du har ansatte som går på timelønn og får utbetalt lønnen i måneden etter den er opptjent, skal lønnen rapporteres i samme måned som utbetalingen (kontantprinsippet). Husk at du må sende inn a-melding hver måned du har ansatte, uavhengig om det er betalt ut lønn eller ikke. De fleste regnskapsprogram kan sende inn a-meldingen direkte til Altinn.


Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Skal betales seks ganger i året, den 15. hver oddetallsmåned. Merk at det ikke er utvidet frist i sommerferien, som for mva. Arbeidsgiveravgift betales fra selskapets driftskonto, mens forskuddstrekket betales fra en egen skattetrekkskonto. Husk at du som arbeidsgiver har plikt til å trekke skatt av den ansattes lønn (jf. den ansattes skattekort) og overføre trekket til skattetrekkskontoen senest én virkedag etter at lønnsutbetalingen er foretatt.


Sammenstillingsoppgave

En sammenstillingsoppgave er en oversikt over all lønn, ytelser og skatt en ansatt har mottatt/blitt trukket i inntektsåret. Fristen for å sende denne til de ansatte er den 31. januar året etter inntektsåret. De ansatte har krav på en sammenstillingsoppgave.


Aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres inn innen den 31. januar. I oppgaven må informasjon om selskapet og alle aksjonærene legges inn. Levering skjer elektronisk i Altinn.


Skattemelding (selvangivelse)

Fristen for å levere inn skattemelding for fjoråret er 31. mai året etter. Fristen for å søke om utsettelse er også den 31. mai. Den samme fristen gjelder også for å slippe renter på restskatt. Venter du med å betale restskatten til skatteoppgjøret er klart i oktober må du i tillegg betale renter. Levering skjer elektronisk i Altinn.


Årsregnskap

Alle aksjeselskap må levere inn årsregnskap for fjoråret innen den 31. juli. året etter. Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanseoppstilling, noter og styrets årsberetning. Revisjonspliktige selskap må i tillegg levere revisjonsberetning. Levering skjer elektronisk i Altinn.


Gebyrer

Gebyrene for levering eller betaling etter frist er:


Mva-melding kr 525 pr dag

A-melding kr 105 pr dag, pr ansatt

Skattemelding (selvangivelse) kr 525 pr dag

Aksjonærregisteroppgave kr 1 049 pr dag

Årsregnskap fra kr 1 049 - kr 3 147 pr dag


Fristkalender

Hvis du syns det er vanskelig å huske alle fristene anbefaler vi at du laster ned vår fristkalender for 2018. Du kan også abonnere på kalenderen i din egen Google eller iCloud-kalender. Last ned kalenderen her.
953 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page