top of page
  • Forfatterens bildeStartup CFO

Hvordan starte et aksjeselskap?

Oppdatert: 30. nov. 2017

En gjennomgang av hvordan du starter et aksjeselskap på 1-2-3!


Du har forretningsidéen din er klar, og kanskje til og med kunder som er klare til å kjøpe dine produkter eller tjenester. Nå mangler du bare et selskap for å sette idéen ut i live og tjene dine første kroner som gründer og bedriftseier.


Dette innlegget vil vise deg hvordan du enkelt starter et aksjeselskap. Det du trenger er:

  • Minimum kr 30 000 i aksjekapital

  • Tilgang til Altinn

  • Stiftelsesdokument og protokoll fra styremøte


Prosessen blir som følger:

1. Stifte selskapet

2. Opprette bankkonto

3. Registrere selskapet


1. Stifte selskapet

Logg inn på Altinn, søk opp "Stiftelse av aksjeselskap" under menyvalget "Skjema og tjenester" og fyll inn informasjonen skjemaet ber om. Du kan også trykke her for å gå direkte til skjemaet. Ut i fra informasjonen du oppgir i skjemaet genererer Altinn automatisk stiftelsesdokumentet og vedtektene.


Navnevalg

Før du velger et navn på selskapet er det lurt å sjekke om det er tilgjengelig. Dette kan du gjøre på sidene til Brønnøysundregistrene. Husk å sjekke at navnet også er ledig som domenenavn.


Aksjekapital

Mange har spørsmål rundt aksjetegningen og antall aksjer aksjekapitalen skal deles på. Det er anbefalt å gjøre fordelingen enkel, f. eks. fordele et aksjeinnskudd på kr 30 000 på 30 000 aksjer, slik at hver aksje er lik kr 1.


Frist for innbetaling av aksjekapitalen bør settes en god stund frem i tid, gjerne et par-tre uker. Det er ikke et problem å betale inn innskuddet før, men merk at ved betaling etter fristen kan det bli behov for å lage et nytt stiftelsesdokument.


Utgiftene til stiftelse (kr 5 570 for registrering i Foretaksregisteret) kan dekkes av det nystiftede selskapet eller andre (f. eks. en aksjonær).


Valg av styre

Stiftelsesdokumentet skal vise hvem aksjonær(ene) velger til å sitte i styret. Styret må minimum bestå av en styreleder. Styreleder kan være samme person som aksjonær og eventuelt daglig leder (hvis selskapet skal ha en daglig leder).


Regnskap og revisjon

Det er ikke noe krav til at selskapet må ha en regnskapsfører. Du eller andre ansatte i selskapet kan føre regnskapet på egenhånd. Hvis du likevel ønsker en regnskapsfører må du sørge for at denne er autorisert og det skal registreres i Samordnet registermelding i steg 3.


Små aksjeselskap er unntatt revisjonsplikten som i utgangspunktet gjelder for alle aksjeselskap. Små aksjeselskap er selskap hvor følgende vilkår er oppfylt:

  • under kr 5 millioner i omsetning

  • lavere enn kr 20 millioner i balansesum (dvs verdien av selskapets eiendeler)

  • færre enn 10 årsverk (i gjennomsnitt)

Det er aksjonærene som må velge bort revisjon og dette må fremkomme i stiftelsesdokumentet.

For å sende inn skjemaet må alle aksjonærene som er oppgitt signere det elektronisk i Altinn. Det er ikke nødvendig med fysiske signaturer. Når skjemaet er sendt inn vil de fleste få stiftelsen godkjent i løpet av en ukes tid, forutsatt at alt er fylt ut riktig.


2. Opprette bankkonto

De ulike bankene har ulike måter å opprette et kundeforhold på, men de fleste har fullverdige elektroniske løsninger for dette. Husk at hvis selskapet skal ha ansatte må det også opprettes en egen konto for skattetrekk. Dette gjelder også hvis du som aksjonær er eneste ansatt.


Normalt vil banken be om stiftelsesdokument og vedtekter for å åpne en konto*. Når aksjeinnskuddet er betalt vil banken bekrefte dette og bekreftelsen brukes i neste steg. Vær oppmerksom på at noen banker tar et gebyr for bekrefte innskuddet. Er du usikker på hvilken bank du skal velge bør du kontakte flere for å få en oversikt over omkostningene og prisene på tjenester.


Et annet viktig moment å tenke på er om banken kan integreres mot et regnskapssystem. Dette vil gjøre det lettere å avstemme bankkontoene og kan spare deg for mye tid når du jobber med regnskapet.


* Merk at noen banker krever at du legitimerer deg ved å møte opp i et av bankenes filial hvis du ikke har et tidligere kundeforhold med banken.


3. Registrere selskapet

Selv om selskapet er stiftet og nå har en bankkonto kan ikke selskapet drive næringsvirksomhet (dvs. at det ikke kan selge varer eller tjenester) før det har blitt registrert i de nødvendige registrene. Dette må gjøres senest tre måneder etter stiftelsesdatoen. Etter dette må selskapet stiftes på nytt og punkt 1 og 2 må gjøres på nytt.


Etter at stiftelsen har blitt godkjent vil det automatisk bli sendt ut en delvis utfylt Samordnet registermelding. Dette skjemaet brukes for å registrere selskapet slik at det får et eget organisasjonsnummer. Alle aksjeselskap må registreres i Foretaksregisteret.


Selskapet kan også registreres i Merverdiavgiftsregisteret om omsetningen med sikkerhet vil overstige beløpsgrensen på kr 50 000 i løpet av de tre første ukene. Hvis dette ikke kan sannsynliggjøres eller ikke er tilfelle må registrering i Merverdiavgiftsregisteret avvente til beløpsgrensen er passert. Søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret gjøres også i Samordnet registermelding. Du kan lese mer om prosessen rundt registrering i Merverdiavgiftsregisteret her.


Før du kan sende inn Samordnet registermelding må følgende lastes opp og lagres som vedlegg til skjemaet:

  • stiftelsesdokument

  • vedtekter

  • bekreftelsen fra banken om innbetalt aksjeinnskudd

Alle som er lagt inn som styremedlem må signere skjemaet elektronisk. I tillegg må banken signere skjemaet. Dette gjøres ved at organisasjonsnummeret for banken legges inn når bekreftelsen for innbetalt aksjeinnskudd lastes opp.


Når skjemaet er kontrollert og uten feil kan det signeres og sendes inn for behandling. Normal saksbehandlingstid er ca 2 uker. Hele prosessen tar ca 3-4 uker, avhengig av hvor raskt bankkonto kan opprettes og pågangen hos Brønnøysundregistrene.


Når selskapet har blitt godkjent og ferdig registrert vil du motta en bekreftelse på dette i innboksen i Altinn. Vedlagt bekreftelsen vil du finne firmaattest som vi anbefaler at du tar vare på.


Gratulerer...

... som gründer og bedriftseier! Nå er alt på plass og du kan starte å selge dine første varer eller tjenester. Vi anbefaler at du tar en titt på noen av våre andre innlegg som kan være nyttige for nye gründere.


735 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page