top of page
  • Forfatterens bildeStartup CFO

Fradragsveiviser

Oppdatert: 30. nov. 2017

Reglene for hvilke kostnader som gir rett til skattemessig fradrag er ofte mange og strenge og vi opplever at en stor andel av spørsmålene vi får er knyttet til akkurat dette. Under går vi gjennom reglene for de fradragene flest spør om.


Representasjon

Som representasjon regnes tiltak rettet mot andre enn selskapets ansatte, styre eller eiere.


Bevertning

Hovedregelen er at bevertning av selskapets forretningsforbindelser ikke gir rett til fradrag. Det er derimot gitt mulighet for fradrag hvis alle følgende vilkår er oppfylt:

  • kostnaden må knytte seg til virksomheten

  • bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer

  • bevertningen finner sted på arbeidsstedet eller hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet der, på spisested i nærheten

  • det ikke serveres brennevin

  • kostnadene ved servering på spisested utenfor arbeidsstedet ikke overstiger kr 451 per person

I tillegg er det krav om at tidspunkt, sted og hvem som har deltatt spesifiseres. Vær oppmerksom på at hvis det serveres brennevin og/eller kostnadene ved servering overstiger beløpsgrensen blir ingen del av kostnaden fradragsberettiget.


Hvis vilkårene er oppfylt vil kostnadene for bevertning av ansatte, styre eller eiere som deltar også være fradragsberettiget.


Gaver til kunder og leverandører

Gaver til forretningsforbindelser er ikke fradragsberettiget hvis gavens verdi overstiger kr 250 inkl. mva.


Det gis fradrag for merverdiavgift på gaver med verdi opp til kr 100.


Pengegaver til frivillige organisasjoner

Selskap kan gi opptil kr 30 000 pr år i pengegave til godkjente frivillige organisasjoner. Vilkårene for at gaven skal gi rett til skattemessig fradrag er at:

  • organisasjonen er godkjent. Se Skatteetatens liste over godkjente organisasjoner her

  • gaven er på minimum kr 500 til hver organisasjon

For å få skattefradrag for gaven må den frivillige organisasjonen rapportere inn gaven slik at skattemeldingen kommer ferdigutfylt med beløpet som er gitt. Merk at det kun er gaver som gir skattefradrag. F. eks. vil ikke penger gitt i en auksjon hvor selskapet mottar en motytelse gi rett til skattefradrag.


Velferdstiltak

Julebord

Kostnader til julebord for selskapets ansatte, styre eller eiere gir fradragsrett. Det er en forutsetning at tilbudet er rettet mot alle eller en betydelig del av de ansatte.


Selskap uten ansatte eller hvor de ansatte til sammen ikke utgjør en full stilling har ikke mulighet til å fradragsføre kostnader til julebord. I tillegg kan ikke den ansatte ha nær familietilknytning til selskapets eier(e).


Inviteres personer som er å anse som forretningsforbindelser vil reglene for representasjon gjelde. I slike tilfeller gis det kun fradrag for den andelen av kostnadene som kan knyttes til selskapets ansatte.


Gaver til ansatte/styremedlemmer

Gaver til ansatte med verdi kr 1 000 eller lavere (pr år) er ikke fradragsberettiget for selskapet. Gaven er heller ikke skattepliktig for den ansatte. Gaver over kr 1 000 anses som lønn og er fradragsberettiget for selskapet og skattepliktig for mottaker.


Styremøter/generalforsamling

Kostnader til bevertning på styremøter, generalforsamlinger og andre samlinger er fradragsberettiget hvis kostnadene ikke overstiger det som må anses som normalt.


Fradrag for merverdiavgift

Det er viktig å påpeke at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom skattemessig fradragsrett og retten til fradrag for inngående merverdiavgift. F. eks. foreligger det aldri fradrag for merverdiavgift på kostnader til mat og drikke, selv i de tilfeller hvor det gis skattemessig fradrag for kostnadene.


440 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page