top of page
  • Forfatterens bildeStartup CFO

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Oppdatert: 30. nov. 2017

Hurra! Du har akkurat omsatt dine første 50 000 kroner, men hvordan var det nå med merverdiavgift (mva), igjen? Vi har laget en fremgangsmåte for hvordan du lett registrerer selskapet i Merverdiavgiftsregisteret.


Hvem kan registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret?

Alle selskap med avgiftspliktig omsetning og omsetning på minimum kr 50 000 i løpet av 12 måneder har plikt og rett til å registrere seg i registeret. Det vil si at selskap som kun driver med salg av varer/tjenester som er unntatt mva (f. eks. undervisnings- og helsetjenester) ikke kan registrere seg i registeret.


Oppskrift

Mange syns registreringsprosessen kan være litt forvirrende. Derfor har vi laget en beskrivelse av hvordan du går frem.


Steg 1

På den fakturaen som gjør at omsetningen går over grensen kan du ikke legge på mva ettersom selskapet ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ennå. Det er viktig at du opplyser kunden om at mva vil bli etterfakturert. Dette er spesielt viktig om det er snakk om privatkunder som ikke har fradrag for mva og dermed kan få en ekstrakostnad på opptil 25%.


Steg 2

Så fort selskapets omsetning har passert grensen har du mulighet til å søke om registrering. Dette gjør du via Altinn og skjemaet Samordnet registermelding. Sammen med skjemaet laster du opp dokumentasjon på at omsetningen har passert grensen.


Steg 3

Mens du venter på godkjenning kan du fortsatt ikke legge til mva på fakturaene du sender ut. Du må derfor fortsette å opplyse kunder om at mva vil bli etterfakturert.


Steg 4

Når du mottar godkjenning på at selskapet er registrert kan du etterfakturere mva til dine kunder og legge til mva på nye fakturaer du sender ut.


Husk at når selskapet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal dette komme frem på alle salgsdokumenter (fakturaer, kvitteringer). Dette gjøres ved at "MVA" legges til bak organisasjonsnummeret. Brukes et regnskapsprogram må som oftest firmainnstillingene endres.


Frister

Nå som selskapet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret er det pliktig til å beregne mva på alt mva-pliktig salg, samtidig som det kan kreve fradrag for mva på innkjøp til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. I tillegg er selskapet nå pliktig til å levere inn mva-melding (omsetningsoppgave) seks ganger i året. Fristen for innlevering og betaling av avgift er den 10. i partallsmåneder (unntaket er i august hvor fristen er utsatt til den 31.).


Årstermin

Selskap med omsetning under kr 1 000 000 i året kan søke om årstermin istedenfor betaling seks ganger i året. Vilkårene for å få årstermin er:

  • registrert minst ett år i Merverdiavgiftsregisteret

  • levert mva-melding på rett måte og til rett tid i minimum ett år

Søknadsfrist for årstermin er den 1. februar i året du ønsker årstermin. Frist for innlevering av mva-melding og betaling er den 10. mars i året etter inntektsåret.


134 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page