top of page

STARTUP CFO

HVA STARTUP CFO KAN GJØRE FOR DEG

FØR ETABLERING

 • Validering av forretningsidé og forretningsmodell

 • Valg av selskapsform

UNDER ETABLERING

 • Prosess rundt etablering av selskap

 • Veiledning ift finansieringsmåter og emisjoner

 • Søknadsprosess for offentlige støtteordninger, inkl Innovasjon Norge

 • Lånesøknader

ETTER ETABLERING

 • Valg / implementering av regnskapssystem

 • Løpende regnskapsføring

 • Registrering i merverdi-avgiftsregisteret

 • Hjelp med lønns- og skattespørsmål

 • Fradragsveiviser

WEBINARER OG MALER

 • Årsregnskap

 • Skattemelding

 • Lønn eller utbytte

 • Firmabilskatt

 • Likviditetsprognose

 • ++

Anchor 1
bottom of page